Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5219/LS Điện thoại: -0903184789 Đi động: 0903184789 Email: infor.plv@gmail.com Địa chỉ: 285/16 Cách Mạng Tháng 8,, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-xuan-yen-1709397

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa

Lĩnh vực phân phối bán buôn và bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Nơi công tác

Vina Law Firm

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Thành viên của Vina law firm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cho các trong các doanh nghiệp VN và FDI hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ năm 2009 đến nay. Trong có trên 6 năm tư vấn pháp lý cho hệ thống siêu thị Lotte Mart Hàn Quốc, về phân phối bán buôn, bán lẻ, bất động sản... tham gia tư vấn và hoàn thiện pháp lý các dự án TRung tâm thương mại. Ngoài ra, trực tiếp xử lý nhiều tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại, dân sự tại Trọng tài thương mại và Tòa án,

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp