Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-62812272 Đi động: Email: tinh.lawyer77@gmail.com Địa chỉ: Suite 902,Yên Hòa, Hà Nội, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/vu-van-tinh-1055937

Lĩnh vực hoạt động:

Investment, Corporate and Business Law - Đầu tư, thương mại quốc tế

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Sorbonnes - France
  • Business Law - Ph.D grade - 2011