Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2084/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024- Đi động: +84 90 4223779 Email: bienvv@khoatin.com.vn Địa chỉ: Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://khoatin.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Đấu thầu, Sở hữu trí tuệ, Chứng khoán

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp