Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5564/LS ngày 20/12/2010 Điện thoại: 0262-3843339 Đi động: 0923425425 Email: traitimkhonghoada@yahoo.com Địa chỉ: Số 118/30/06 Lê Thị Hồng Gấm, khối 6a, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-trong-tam-2314920

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hồng Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp