Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2551/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38243058 Đi động: 0909 313 040 Email: info@hplaw.com.vn Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: www.hplaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

HP Law

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp