Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2109/LS ngày 29/09/2014 Điện thoại: 0225-3920102 Đi động: 0313920102 Email: invalid49494749@gmail.com Địa chỉ: Số 73, đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-thi-thu-thai-2238380

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp