Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 89/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0203-3623412 Đi động: 0913 512 688 Email: conglyviet68@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số nhà 5/1, Ngõ 5, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-thi-nga-1047549

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG LÝ VIỆT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp