Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3244/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0903681679 Đi động: 0903 681 679 Email: lawyerthanhquy@yahoo.com.vn Địa chỉ: số 8 đường số 18, Phường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-thanh-quy-1414722

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp