Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7134 Điện thoại: 028-38212357 Đi động: Email: Minh.vu@LNTPartners.com Địa chỉ: Phòng 3, lầu 21, Bitexco Financial Tower Số 2, đường Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://lntpartners.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

LNT & Partners

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trước khi gia nhập LNT & Partners, Bà Minh là Trưởng phòng pháp chế của Công ty Tài chính Cổ phần Hóa Chất Việt Nam (VCFC, nay là Lotte Finance). Tại đây Bà Minh đã trau dồi chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, thị trường vốn và vốn cổ phần tư nhân. Bà Minh phụ trách tư vấn về các khoản vay, đầu tư, tiền gửi, bảo lãnh và các sản phẩm ngân hàng khác do VCFC cung cấp.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp