Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7973/LS ngày 25/04/2016 Điện thoại: 0222- Đi động: 0983.230.137 Email: luatsuquangdung@gmail.com Địa chỉ: Số 8 – Chợ Tre – Phường Đông Ngàn, Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh Website: http://luatsuquangdung.com

Nơi công tác

văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp