Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6372 Điện thoại: 028-38220076 Đi động: 0989 771 780 Email: trang.vu@dzungsrt.com Địa chỉ: 2A – 4A Ton Duc Thang, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://dzungsrt.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Dzungsrt & Associates LLC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Bà Trang là luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 11 năm kinh nghiệm thực tiễn. Bà Trang đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như: tư vấn về lao động, thuế, xuất nhập khẩu và hải quan; tư vấn thành lập doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và điều hành doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tư vấn về việc thành lập chi nhánh và văn phòng đai diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Bà là luật sư và là đại diện được ủy quyền của nhiều khách hàng nước ngoài trong các vụ việc tranh tụng tại tòa án Việt Nam.

Kinh nghiệm

Ngoài ra, Luật sư Vũ Phương Trang có chuyên môn trong các lĩnh vực của luật hàng hải đặc biệt về mua bán tàu (bao gồm có tranh chấp và không có tranh chấp) và hợp đồng đóng mới, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, hợp đồng thuê tàu, vận đơn và các tranh chấp phát sinh từ đó. Luật sư Vũ Phương Trang đã làm việc khá nhiều với các chuyên gia tư vấn nội bộ của các công ty hàng hải lớn tại Việt Nam, các luật sư xử lý khiếu nại của Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu hàng đầu và các công ty bảo hiểm H&M cũng như người trung gian của họ trên thế giới và cung cấp cho họ những tư vấn quan trọng, trợ giúp kịp thời và hỗ trợ tích cực trong công việc hàng ngày của họ

Học vấn & Nghề nghiệp