Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 058-0914086292 Đi động: 0914086292 Email: lawyervunhuhao@gmail.com Địa chỉ: 16 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: www.luatsunhatrang.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Luật kinh tế - 2011
  • Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản Trị Kinh Doanh - 2002
  • Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Tư pháp và hàh chính nhà nước - 1996