Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8844/LS ngày 22/04/2014 Điện thoại: 028-73002610 Đi động: 0902598783 Email: invalid893@gmail.com Địa chỉ: 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://nwcvietnamconsulting.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

NWC Consulting

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Quỳnh là một trong số ít luật sư có thể sử dụng thành thạo đa ngôn ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của ông bao gồm các lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại và đầu tư xuyên quốc gia. Trước khi tham gia NWC, ông làm việc như một luật sư kinh doanh cho Roedl & Partner (công ty tư vấn đặt trụ sở chính của Đức với 3,000 nhân viên trên toàn thế giới) trong 5 năm qua, bên cạnh việc làm với tư cách Điều phối viên Dự án cho Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham ) .

Sau khi làm việc 6 năm ở châu Âu , Quỳnh đã thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức bên cạnh tiếng mẹ đẻ của mình.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp