Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4183/LS ngày 09/05/2014 Điện thoại: 0210-3847717 Đi động: 0912410717 Email: luathungvuongpt@gmail.com Địa chỉ: SN 164 - Đường âu cơ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-dinh-trung-2469868

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp