Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2105/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-919141172 Đi động: 0919141172 Email: invalid1194@gmail.com Địa chỉ: Số 8 ngõ 11, phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-dinh-minh-2238368

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp