Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2101/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-913265014 Đi động: 0913265014 Email: invalid19494@gmail.com Địa chỉ: Số 2/92 Đường Trần Phú - P. Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-dinh-duc-2238349

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp