Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 168/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3570979 Đi động: 0913947009 Email: ls_dacvietvt@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 25, Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vu-dac-hiep-2302640

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẮC HIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp