Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10708 ngày 12/4/2016 Điện thoại: - Đi động: 0983209629 Email: dat.htclaw@gmail.com Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 14, số 118/8/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.htc-law.com

Nơi công tác

Công ty Luật HTC Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp