Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-3514514 Đi động: 0919452452 Email: manholie@yahoo.com Địa chỉ: 32/3 Bùi Đình Túy, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: www.hcmcbar.org/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp