Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1003/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37914716 Đi động: 0913075616 Email: lan@denco.vn Địa chỉ: 4F - Zodi Building, No. 156 Triệu Việt Vương, Hà Nội Website: http://www.dencolawfirm.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp