Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5897/LS ngày 10/03/2011 Điện thoại: 028-38839807 Đi động: 0939670057 Email: invalid929126@gmail.com Địa chỉ: 80 Hà Đặc Kp3, phường Trung Mỹ Tây, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-thuy-hang-2277066

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH NGÔ CHÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp