Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6226/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-39326688 Đi động: 0918189888 Email: hanh.vo@primelaw.com.vn Địa chỉ: P 1102 Lầu 11, Tòa Nhà Habour View, số 35 Nguyễn Huệ,, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-thi-tuyet-hanh-2277569

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Một thành viên Nguyên Thủy

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp