Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 249/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204- Đi động: 0168.578.8939 Email: vplsanbinhbg@gmail.com Địa chỉ: Số 113, ngõ 24, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-thi-an-binh-2392395

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư An Bình

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp