Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3712/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38246256 Đi động: 0903714666 Email: tuyen-associates@hcm.fpt.vn Địa chỉ: lầu 1, 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/vo-hoang-tuyen-2260773

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp