Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4057/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37714240 Đi động: 0908 280 966 Email: lsvqhung@gmail.com Địa chỉ: Số 7-9 Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: http://abclaw.vn

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH A.B.C

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp