Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10254 Điện thoại: 0214-3756868 Đi động: 0919981973 Email: luatsulaocai@gmail.com Địa chỉ: 016 lô 3 Phú Hưng, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Website: hanhi.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đất đai, hình sự, dân sự, hôn nhân, hợp đồng tư vấn thường xuyên hoặc theo việc, Hành chính, phá sản doanh nghiệp

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp