Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: -912340373 Đi động: 0912340373 Email: luatsuvancong@gmail.com Địa chỉ: Nhà 20. Đông Phát. Đông Vệ. Thành Phố Thanh Hóa, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Website: http://www.luatsuvancong@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Đất đai, Nhà cửa. hôn nhân gia đình, thừa kế.

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Bỉm Sơn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp