Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3119 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-62175161 Đi động: 0903084474 Email: vplslinhdan@yahoo.com.vn Địa chỉ: 399/11 (#Trệt) Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-thi-kim-oanh-2349105

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LINH ĐAN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp