Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5308/LS ngày 30/08/2010 Điện thoại: 028-39112008 Đi động: 0989 764 992 Email: thanhtuan_nt_2603@yahoo.com Địa chỉ: Tòa nhà Golden Tower, Tầng 09, 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.brendel-associates.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Brendel & Associates

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trương Thanh Tuấn, tốt nghiệp Đại học Luật (Tp.HCM), đã làm việc với vị trí tư vấn pháp luật cho hai công ty luật tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi tham gia Brendel & Associates năm 2008. Tuấn đã đăng ký là Luật sư hành nghề với Đoàn Luật sư Tp.HCM và hiện làm việc với tư cách Luật sư cộng sự thuộc Phòng Pháp lý của công ty.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp