Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7021/LS ngày 20/02/2012 Điện thoại: 071-913986566 Đi động: 0913986566 Email: invalid36@gmail.com Địa chỉ: 326C/10 Hoàng Quốc Việt, P. An Bình, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-thanh-ky-2231092

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp