Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7987/LS ngày 04/06/2013 Điện thoại: 0256-3522801 Đi động: 0903588911 Email: invalid2049@gmail.com Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Nhạc, Phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-quang-cuong-2307288

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG CƯƠNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp