Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 676 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3651111 Đi động: 0989989507 Email: Phiet.info@gmail.com Địa chỉ: 61 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/truong-cong-nguyen-anh-phiet-2338201

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHIỆT VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp