Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3759/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-835260103 Đi động: 0913 88 98 38 Email: Truongchivien@gmail.com Địa chỉ: Phòng E.32B, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/truong-chi-vien-1316925

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp