Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5347 ngày 24/9/2010 Điện thoại: - Đi động: 0936598232 Email: luattrinhgia@gmail.com Địa chỉ: A2 TT CTXD số 3, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-xuan-tien-2343117

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH GIA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp