Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 629/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0206-983198550 Đi động: 0983198550 Email: invalid14041@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 046, tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-van-nung-2314498

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRỊNH VĂN NÚNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp