Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2728/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-35102879 Đi động: 0937348999 Email: thienphuclaws@gmail.com Địa chỉ: Tầng 5-B, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-van-hung-2244033

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp