Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1810/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0988425118 Email: trinhquang.chien@yahoo.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-quang-chien-26196

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Hội viên hội luật gia Việt Nam, Uỷ Viên Hội đồng nghiệp vụ, Trưởng ban tư vấn và trợ giúp pháp lý HIV/AIDS, 16 năm kinh nghiệm tư vấn luật và thực hiện dịch vụ pháp lý.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp