Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7112 Điện thoại: 024- Đi động: 098 145 01 23 Email: Lsngocthanh@gmail.com Địa chỉ: 158 Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://luatbuigia.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Luật Bùi Gia và Cộng Sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp