Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7712/LS ngày 21/01/2013 Điện thoại: 028-8212382 Đi động: Email: duc.trinh@lctlawyers.vn Địa chỉ: Số 65, đường Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.lctlawyers.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

tài chính ngân hàng

Nơi công tác

LCT Lawyers

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Trịnh Minh Đức là Luật sư, Cộng sự cấp cao của LCT Lawyers từ những ngày đầu thành lập công ty. Ông Đức đã tham gia tư vấn thành công trong nhiều giao dịch về tuân thủ pháp luật, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tài chính ngân hàng cho các tập đoàn danh tiếng thế giới cũng như các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp