Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5844 ngày 10/3/2010 Điện thoại: - Đi động: 0915112779 Email: invalid125@gmail.com Địa chỉ: Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/trinh-huy-duc-2343294

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRUNG HÒA-CHI NHÁNH BẮC NINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp