Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4900/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-62977496 Đi động: 090-3846857 Email: luatsutrinhducduy@yahoo.com Địa chỉ: 47/8 Nguyễn Văn Đậu, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-trinh-duc-duy-12690

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp