Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6792 ngày 15/12/2011 Điện thoại: 024-32669611 Đi động: 0989080986 Email: huong.ttt@vinalegal.com Địa chỉ: Phòng 208A, International Centre 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://vinalegal.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa

Bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, thương mại quốc tế, đầu tư ra nước ngoài

Nơi công tác

Công ty luật Vina Legal

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp