Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2133/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-3973768 Đi động: 0912374463 Email: vplstranvosu@vnn.vn Địa chỉ: Số 133, phố Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-vo-su-2238639

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp