Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 303/LS ngày 08/11/2012 Điện thoại: 0222-875866 Đi động: 0936227777 Email: ctyluatcongminh@gmail.com Địa chỉ: 51 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-van-truong-1667161

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG MINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp