Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-5574987 Đi động: 098-3265359 - 0913383859 Email: tranvankhamkham@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 20, Ngõ 262bB, Tổ 11, Thanh Xuân trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-van-kham-186428

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tốt nghiệp Học viện CSND- Thạc sỹ Luật năm 2010- Cao cấp Lý luận Chính trị năm 2008, NCS 2010, đã trải qua 21 năm làm Điều tra hình sự, 5 năm Điều tra viên Cao Cấp, nhiều năm chuyên viên chính, chuyên viên Cao cấp lĩnh vực Công thương- Ngân Hàng-Tài nguyên và Môi trường- Hải Quan-Thuế; Đã trải qua các cương vị Phó phòng, Trưởng phòng, Phó nghành. Có rất nhiều mối quan hệ cùng học tập công tác làm việc, là bạn bè thân thiết với các đồng chí cán bộ Điều tra viên, Cán bộ Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chuyên viên - công chức của các nghành tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc. Được bạn bè đồng nghiệp và nhiều Tạp trí đánh giá là có năng lực Pháp Luật loại giỏi, đã có nhiều đề tài khoa học Pháp lý, Tham gia xây dựng nhiều dự án Luật, trực tiếp viết nhiều bài viết đăng trên các Tạp trí và báo; Hiện đang được mời tham gia Thỉnh giảng đối với một số Lớp đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ Chuyên ngành Luật Điều tra Tội phạm và Quản lý Nhà Nước ở một số trường Đại học.

Kinh nghiệm

Lập trường tư tưởng luôn kiên định vững vàng theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xác định còn Đảng cộng sản Việt Nam là còn mình; cống hiến hết sức mình vì Đảng, vì Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Bản thân luôn luôn yêu thương người Lao động, nhân dân nghèo khổ, thiếu thốn, không có điều kiện hiểu biết về Pháp luật cũng như mọi kiến thức xã hội nói chung; luôn đấu tranh cho sự công bằng và lẽ phải. Sẵn sàng giúp đỡ tận tình chu đáo, tin cậy nhất đối với mọi công dân, không nề hà suy nghĩ nặng nề về kinh tế. Đã tư vấn nhiều trường hợp đều đạt được hiệu quả và luôn đảm bảo được khách quan vô tư, như: Không có tội, giảm hình phạt, đòi được nhà cửa đất đai, đòi được chế độ chính sách, đòi được công bằng, lẽ phải thuộc về người có oan ức. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 043-5574987 Đi động: 098-3265359 - 0913383859 Email: tranvankhamkham@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 20, Ngõ 262B, Tổ 11, Thanh Xuân trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/tran-van-kham-186428

Học vấn & Nghề nghiệp