Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1385/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39366411 Đi động: 0903427077 Email: hanh.tran@dfdl.com Địa chỉ: 9th floor, BIDV Tower 194 Trần Quang Khải, Hà Nội Website: https://www.dfdl.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

DFDL

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp