Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10726/LS ngày 12/04/2016 Điện thoại: 024-37761019 Đi động: Email: dungtran@lenguyenlawoffice.com Địa chỉ: Phòng 304B, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.lenguyenlawoffice.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp