Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1188 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0913216038 Email: vplsasean@yahoo.com Địa chỉ: phòng 905A, Tầng 9, Trung tâm thương mại Deaha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-thanh-huyen-2339382

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH ASEAN LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp