Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2507 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-35202629 Đi động: 0903986986 Email: thanhhatran@bakermckenzie.com Địa chỉ: Saigon Tower, Vietnam, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.bakermckenzie.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Lao động

Đầu tư - Tài chính - Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Công ty Luật Baker & Mckenzie

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp