Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3114/LS ngày 04/06/2013 Điện thoại: 028-903871700 Đi động: 0903871700 Email: hanhnu9@yahoo.com Địa chỉ: 12H (tầng 1) Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/tran-thi-ngoc-nu-2252207

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp